Economie

Meer laden...

Uitgelicht

Informatie over Economie

Blijf jij graag op de hoogte van het laatste nieuws over de economie? Dan kan je dit doen op Headlines.nl. Hier tref je de laatste economische nieuwtjes uit alle media. Vooral als je werkzaam bent in de financiële sector is dit erg handig.

Waarschijnlijk denk je bij economie aan de crisis, geldzaken, de beurs, aandelen, lonen en werk of werkloosheid, maar dit is natuurlijk slechts één klein onderdeel. Economie is namelijk een ontzettend breed begrip. Het is de wetenschap die zich bezighoudt met de productie, consumptie en distributie van schaarse goederen en diensten.

Het woord economie is afkomstig van de Griekse woorden oikos en nomos. Oikos betekent huis en nomos betekent regel. Letterlijk betekent economie dan ook huishoudkunde. De geschiedenis van de moderne economie ligt in het Verenigd Koninkrijk. Hier wordt Adam Smith als de vader van de economie gezien. Hij schreef hierover een boek, waardoor economie voortaan als een wetenschappelijke discipline werd gezien.

Economie is verder weer onder te verdelen in verschillende disciplines, zoals de bedrijfseconomie, macro-economie en micro-economie. Ook binnen deze disciplines zijn er weer verschillende deelterreinen. Verder zijn er binnen de economie nog enkele vakgebieden, zoals beroepseconomie, econometrie, statistiek, wiskunde, ondernemingsrecht en informatiekunde.